A Mosoni-Duna és a Lajta folyó
térségi vízgazdálkodási rehabilitációja KEOP-2.2.1/2F/ 09-2010-0003Zöld szám: +36 80 205 179

A projekt leírása

Nyomtatás
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) az Új Széchenyi Terv keretében a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” projekt megvalósítási szakaszára 6.306 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.
A II. fordulós projekt kiviteli tervezési, valamint az építési munkákat foglalja magába.
A projekt megvalósítási szakasza előreláthatólag 2014. decemberében ér véget.


A projekt Támogatási Szerződése 2011. november 22-én, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság között jött létre.

A beruházás megvalósítását indokolja, hogy a természetes folyamatok és az emberi beavatkozások következtében a korábbi természetes állapotok megváltoztak, a mellékágak kiszáradtak, a vizes élőhelyek területi kiterjedése fokozatosan visszaszorult, a növény- és állatvilág fajgazdagsága csökkent.
Az Igazgatóság célkitűzése, hogy megállítsa a kedvezőtlen ökológiai folyamatokat, és pozitív irányba terelje azokat.

Általános célok:
 • a vízrendszer vízminőségi, - mennyiségi állapotának javítása és az ökológiai potenciál növelése,
 • a vizes élőhelyek rekonstrukciója,
 • árvízi és belvízi biztonság megőrzése.
Társadalmi célok:
 • Városkép javítása a folyó belterületi szakaszainak mederrendezésével.
 • A belterületi szakaszokon a strandfürdőzés, valamint a vízi és ökoturizmus fellendítése, feltételeinek megteremtése.
 • A vízi turizmusra korlátot és balesetveszélyt jelentő vízi növényzet és vízbe dőlt fák eltávolítása.
Környezetvédelmi és ökológiai célok:
 • A víztestek vízminőségének javítása.
 • A hasznos térfogat növelése.
 • Különböző típusú vízi életterek optimális kihasználásának megteremtése valamennyi hidrológiai helyzetben.
 • Kis- és középvizes időszakokban is a vízi élőlények szabad vándorlásának biztosítása.
A projekt részei:

- PÜSPÖKERDEI BEERESZTŐ ZSILIP ÁTÉPÍTÉSE

- BELTERÜLETI SZAKASZOK REHABILITÁCIÓJA 

- MOSONI –DUNA ÖKOLÓGIAI REHABILITÁCIÓJA
 • Holtágak rehabilitációja (Jónási ág, Feketeerdei-holtág, Mecsér-Lickói ér, Iparcsatorna)
 • Vizes élőhelyek rehabilitációja (Kőhidi lapos, Csemetekerti mellékág, Döggyári holtág, Véneki kubikgödrök)
 • Szigetek mellékágainak rehabilitációja (Kálnokszeg-sziget, Bordacs-sziget, Alsó Földes és Felső Földes sziget, Magasparti sziget, Felső Cseregle-sziget, Rábli és Cvika feletti sziget, Novák- és Felső Novák sziget, Lujzai-sziget, Vámkeréki-sziget, Mogyoróskerti-sziget, Győrladaméri-sziget, Csóka-sziget, Szúnyog-sziget)

- LAJTA FOLYÓ ALSÓ SZAKASZÁNAK REHABILITÁCIÓJA 
 • Lajta folyó partrendezése
 • Lajta mosonmagyaróvári duzzasztójának felújítása
 • Lajta mosonmagyaróvári duzzasztója ökológiai átjárhatóságának biztosítása (hallépcső építése)
A Mosoni-Dunára a túlzott mederszélesség miatt helyenként a vízi növényzet túlburjánzása, valamint feliszapolódás jellemző. A tervezett rehabilitációs beavatkozásokkal jelentős javulás érhető el.
A projekt Rajka, Dunakiliti, Feketeerdő, Mosonmagyaróvár, Máriakálnok, Halászi, Hédervár, Kimle, Mecsér, Dunaszentpál, Dunaszeg, Kunsziget, Győrladamér, Győrzámoly, Győr és Vének község belterületét érinti. Mosonmagyaróváron egységes vonalvezetésű part kerül kialakításra, mederkotrás, természetközeli (pl. rőzsefonat alkalmazásával) terelőművek építése, valamint a Mosoni-Duna duzzasztó ökológiai átjárhatóságának biztosítása történik a Szivárgócsatorna és az Aranyos-szigeti mellékág rehabilitációjával.
Győrben a Mosoni-Duna és a Rába folyó partszakaszainak átépítése, mederszűkítése, burkolatok visszabontása és vízközeli padka kialakítása valósul meg.
A belterületi szakaszokon az árvízi, hordalék- és jéglevezetési feltételek javítása történik meg, amely az érintett lakosság élet-és vagyonbiztonságát növeli. A települések igényeinek figyelembe vételével partrendezést, burkolat átalakítást és építést végeznek, így a későbbiekben lehetőség nyílhat további fejlesztésekre (sétány, kikötő építés, strand kialakítás).
A külterületi szakaszokon az elsődleges cél az ökológiai feltételek javítása. A vizes élőhelyek, szigetek, holtágak és mellékágak rehabilitációjával létrejön a folyóval az élő kapcsolat. Hosszútávon kedvező hatás érhető el a vízi és vízparti növényzet, a gázlómadarak és egyéb vízimadarak és a halállomány fajgazdagságában.

A projekt megvalósításával az ökológiai előnyök mellett kedvező feltételek alakulnak ki a turisztikai hasznosítás fejlesztésére is. A Szigetköz és a Mosoni-Duna egyik legfontosabb értéke a tájegység színes ökoszisztémája.
A vizes élőhelyek rehabilitációja a térség turisztikai fejlettségére is pozitív hatással lesz.
A természeti értékek megőrzése lehetővé teszi a térség kulturális értékeinek (hajdani életmód, gazdálkodási formák) bemutatását, megőrzését is.

A projekt Európai Uniós finanszírozással valósul meg.
A megvalósítás költsége: 6 306 025 943 Ft.
A kivitelezői szerződéskötés dátuma: 2012. 05. 10.
A konkrét kiviteli munkák 2012 év októberében megkezdődtek, a projekt teljes befejezése 2014. év végére várható.