A Mosoni-Duna és a Lajta folyó
térségi vízgazdálkodási rehabilitációja KEOP-2.2.1/2F/ 09-2010-0003Zöld szám: +36 80 205 179

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Nyomtatás
Köszöntjük oldalunkon!                                                                                           Németh József Igazgató, Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Magyarország legnagyobb, természeti értékekben gazdag szigete a Duna és a Mosoni-Duna által körülölelt Szigetköz, mely a Duna lerakott hordalékán kialakult kiemelkedő jelentőségű nedves élőhely, ahol egyedülálló geomorfológiai, klimatikus, talajtani és vízháztartási adottságok következtében különösen változatos élőhelyek alakultak ki.
A Mosoni-Duna, a Duna szigetközi vízrendszerének déli részét lezáró dunai fattyúág. Végigkanyarog a Szigetköz déli oldalán és 125 km megtétele után Véneknél torkollik a Dunába.
A Mosoni-Dunára a mederképző vízhozamokhoz képest túlzott mederméretek miatt a meder egy részének elnádasodása, hínárosodása, helyenként eliszaposodása jellemző, ez a belterületi szakaszokon és a lefűződőben lévő mellékágak, vizes élőhelyek, valamint holtmedrek esetén okoz problémát. A torkolati szakaszon a Duna kis- és középvízszintjeinek süllyedése jelent problémát, melynek következtében a Mosoni-Duna alsó szakaszán a kis- és középvízszintek is csökkentek.

A káros hatások visszafordítása csak a folyó és a csatlakozó medrek komplex rehabilitációjával, az ökológiai feltételek javításával, vízpótlásával valósítható meg.
A Mosoni-Duna és a Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációjára az Európai Unió által biztosított forrást nyert el az Igazgatóságunk: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 6.306.025.943 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk a projekt megvalósítására. A támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. és Igazgatóságunk között 2011.november 22.-én jött létre.

A projekt Rajka, Dunakiliti, Feketeerdő, Mosonmagyaróvár, Máriakálnok, Halászi, Hédervár, Kimle, Mecsér, Dunaszentpál, Dunaszeg, Kunsziget, Győrladamér, Győrzámoly, Győr és Vének község területét érinti.
A belterületi szakaszokon az árvízi, hordalék- és jéglevezetési feltételek javítása történik meg. A települések igényeinek figyelembe vételével partrendezést, burkolat átalakítást és építést végzünk.
Mosonmagyaróváron egységes vonalvezetésű part kerül kialakításra, mederkotrás, természetközeli (pl. rőzsefonat alkalmazásával) terelőművek építése, valamint a Mosoni-Duna duzzasztó ökológiai átjárhatóságának biztosítása történik. A projekt tartalmazza a Lajta folyó alsó belterületi szakaszának partrendezési feladatait, a Lajta, Mosonmagyaróvári duzzasztó felújítását és a duzzasztó ökológiai átjárhatóságának biztosítását.

Győrben a Mosoni-Duna és a Rába folyó partszakaszainak átépítése, mederszűkítése, burkolatok visszabontása és vízközeli padka kialakítása valósul meg, és átépül a Püspökerdei holtág beeresztő zsilipje.

A külterületi szakaszokon az elsődleges cél az ökológiai feltételek javítása. A vizes élőhelyek, szigetek, holtágak és mellékágak rehabilitációjával létrejön a folyóval az élő kapcsolat.
A vizes élőhelyek rehabilitációja a térség turisztikai fejlettségére is pozitív hatással lesz.
Jelenleg projekt második fordulója zajlik. A kiviteli munkák 2012. októberében megkezdődtek, a projekt teljes befejezése 2014. év végére várható.
A tervezett beavatkozásokat követően az alapcélként megfogalmazott az EU Víz Keretirányelv szerinti jó ökológiai potenciál 2015 évig történő elérése teljesíthető lesz.

Németh József
Igazgató
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság