A Mosoni-Duna és a Lajta folyó
térségi vízgazdálkodási rehabilitációja KEOP-2.2.1/2F/ 09-2010-0003Zöld szám: +36 80 205 179

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015.11.11.
NyomtatásKeresésVissza
MOSONI-DUNA ÉS LAJTA FOLYÓ TÉRSÉGI VÍZGAZDÁLKODÁSI REHABILITÁCIÓJA TÁRGYÚ, KEOP-2.2.1/2F/09-2010-0003 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG) a Környezet és Energia Operatív Program keretében több mint 6,5 milliárd forint értékben valósította meg a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” tárgyú projektet. A projekt célja Mosoni-Duna belterületi szakaszainak vízgazdálkodási rehabilitációja keretében a belterületi szakaszokon az árvízi, hordalék és jéglevezetési feltételek javítása. Partrendezési, burkolat átalakítási feladatok valósultak meg a kisvízszintek süllyedésének figyelembe vételével. A Mosoni-Duna ökológiai rehabilitációja a holtágak, lefűződött mellékágak, folyó menti laposok, nedves élőhelyek, ívó helyek vízpótlásának javításával segíti a természet megújulását.
A projekt kivitelezése 2012-ben indult és két részből állt. A projekt első részében 2014. november 20-án átadták az új Püspökerdei holtág beeresztő műtárgyat. Az új műtárgy a régi zsilip küszöbszintjének süllyesztésével és a vízbevezető műtárgy befolyó nyílásának növelésével biztosítja a holtág frissvíz ellátását, növeli az árvízvédelmi biztonságot és lehetővé teszi a Mosoni-Duna felől kisméretű vízi járművekkel az átjárás lehetőségét.
A projekt második részének műszaki átadása a napokban zárult le, ahol a Mosoni-Duna menti 16 településen (Rajka, Feketeerdő, Dunakiliti, Halászi, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Kimle, Hédervár, Mecsér, Dunaszentpál, Dunaszeg, Kunsziget, Győrladamér, Győrzámoly, Győr és Vének) is befejeződtek belterületi partrendezési munkák. A fenti településeken partrendezéseket, lankás partokat, csónakkikötési lehetőségeket alakítottak ki a kivitelezők. Halászin, Mosonmagyaróváron és Győrben a partrendezések kialakításánál figyelembe vették a meglévő burkolatokat, amit részben vagy egészben átépítettek.
Az ökológiai rehabilitáció során holtágak, vizes élőhelyek és szigetek mellékágainak rehabilitációjára került sor.
A Holtágak rehabilitációja során kikotrásra került a mintegy 7,5km hosszú Mecsér-Lickói ér, a Jónási ág a Homoki ágrendszer hallépcsőivel, a Fekete-erdei holtág és az Iparcsatorna. A Duna projektben megépült Iparcsatorna torkolati mű üzembe helyezése lehetővé tette, hogy ebben a projektben elbonthattuk az Iparcsatorna töltését, ezzel Győr-Kiskúton is közelebb kerülhetnek az emberek a folyóhoz és a töltés helye további zöldterületet ad a városnak. Az Iparcsatorna végén beömlő Szentiváni csatornán előforduló szennyeződések kiszűrésére egy biológiai szűrőmező került kialakításra a csatorna végében. A vizes élőhely rehabilitációja keretében a Kőhídi lapos, a Csemetekerti mellékág, a Kálóczi sziget, a Döggyári holtág és a Véneki hullámtéri kubikgödrök kialakítására került sor.
A Mosoni-Duna 125 km hosszú szakaszán található nagyobb mellékágak rehabilitációja is megtörtént, így most már a főmeder és a mellékág közti területet jogosan nevezzük szigetnek. A Kálnokszeg-sziget, Bordacs-, Felső és Alsó Földes-, Magasparti-, Felső Cseregle-, Rábli és Cvika-, Felső-Novák és Novák-, Lujzai-, Vámkeréki-, Mogyoróskerti-, Győrladaméri-, Csóka-, valamint a Szúnyog-sziget mellékágának megnyitására, bővítésére került sor.
A beavatkozások eredményeként átépítésre került a Mosonmagyaróvári Mosoni-Duna duzzasztó ahol csónakleeresztő is épült a vízi turizmus fellendülése érdekében. Itt vizes élőhely, hallépcsőként is működő ágak kerültek kialakításra. Szintén átépítésre került a Lajta duzzasztó is, ahol nemcsak az árvízi biztonság növelő zsiliptáblák és korszerű emelőszerkezetek kerültek beépítésre, hanem kialakításra került egy hallépcső is. A beavatkozások eredményeként részben rehabilitálásra került az 1908-ban épült régi Mosoni-Duna vízkivételi zsilip, amin keresztül ismét vizet vezethetünk át.
A projekt kivitelezése során a közreműködőknek meg kellett küzdeni a 2013 évi Dunai árvíz okozta időveszteséggel, valamint a 2014-es év intenzív csapadéktevékenységének következtében kialakult hidrológiai állapottal. A burkolatépítésekhez szükséges kisvíz ebben az évben egyszer sem fordult elő. Az elmúlt pár hónapban a Mosoni-Duna és a Rábán bekövetkezett kisvízállás lehetővé tette a győri partburkolatok határidőre való elkészítését.
Összességében a most átadott projektben 16 település belterületi szakaszán került sor partrendezési munkákra, 4 holtág és egyéb csatorna rehabilitációját valósítottuk meg, 5 vizes élőhely és 15 sziget mellékágának rehabilitációja fejeződött be, továbbá 3 nagyműtárgyat újítottunk fel vagy építettünk át.
A projekt ünnepélyes átadó rendezvényét 2015. november 6. pénteki napon tartották Győrben, a Mosoni-Duna partján. A rendezvényen részt vett és felszólalt Radnóti Ákos Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere; Simon Róbert Balázs Győr-Moson-Sopron Megyei fejlesztési miniszteri biztos, országgyűlési képviselő; Széles Sándor Győr-Moson-Sopron Megye kormánymegbízottja; Láng István OVF műszaki főigazgató-helyettes; Németh József ÉDUVIZIG igazgató; Karakas Sándor DD Konzorcium projektvezetője.